Man skal hjælpe sin næste

komfur test

På rigtig mange måder bliver vi alle mere og mere egoistiske. Denne evolutionære udvikling har fundet sted i mange år, og det lader ikke til, at dette pludselig vil ændre sig. Umiddelbart er vi ligeglade med, hvordan vores nabo har det, og vi er i langt højre grad tilbøjelige til kun at tænke på os selv, selv i de mest modsigende tilfælde. På ét punkt synes denne udvikling dog at være gået i den stik modsatte retning. Her menes i henhold til produktanmeldelser og rådgivning omkring produkter, som vi selv har erhvervet.

Det er særdeles iøjnefaldende, at vi i højere og højere grad er blevet bedre til at rådgive hinanden om konkrete produkter. Udviklingen taget i betragtning skulle man tro, at vi i stedet ville lade hinanden sejle vores egen sø og dertil ikke bruge så meget som en sekund på at enten promovere eller advare imod et konkret produkt. Men sådan er det dog ikke, og dette ses specielt i forhold til anmeldelse af mere tekniske remedier. Tager man eksempelvis udgangspunkt i komfuret, er det blevet en gængs trend, at man i stedet for at forhøre sig hos eksperter og sælgere i henvender sig til de forums på internettet, hvorpå man kan læse andre forbrugeres erfaring med det pågældende produkt, eller rangeringssystemer, der opstiller lister over de bedste og de dårligste produkter på markedet.

Dit ideelle komfur

Den evolutionære udvikling på området, hvorved man rådgiver hinanden, kommer da også kun forbrugeren til gode, da den underminere de forhold, som tidligere har været grundlaget for enhver beslutningstagen – nemlig forhandlerens salgstale. Med en gensidig, neutral og ærlig forbrugeranmeldelse får man indblik i hvordan produktet i virkeligheden fungere, og dette er i særdeleshed fordelagtigt, når det kommer til anskaffelse af komfur. Komfuret er nemlig så tilpas teknisk, at det ikke er alle og enhver, der har den fornødne viden omkring denne, hvorfor det er fedt, at man kan rådføre sig gennem erfaring.

En forbrugeranmeldelse er essentielt fordelagtig, idet den har både et generelt og et konkret grundlag. Den generelle kan man med fordel benytte, hvis man ønsker at vide noget om det pågældende komfur, sammenlignet med andre komfurer. Dette er således en måde, hvorpå man kan sammenligne de mange valgmuligheder, der er. Den konkrete funktion er derimod fordelagtig, hvis din situation er lidt specielt. Hermed kan man nemlig få klarhed over, om det pågældende komfur er ideel til netop din situation.

Samlet set er forbrugeranmeldelserne et analyseværktøj, som bruges til at opveje fordele og ulemper. Disse klargøres næsten aldrig af hverken forhandleren eller fabrikanten, og de enkelte anmeldelser er således mere retvisende end den informationsbeskrivelse, man kan finde på siden af produktet. Vi mener det må være enhver forbrugers ret og pligt at undersøge sine muligheder. Dette skal gøres så effektivt som muligt, og dette har vist sig at være gennem forbrugerundersøgelser og den helt praktiske komfur test, som tages af de mennesker, der har bedst mulig indsigt i, hvad der fungerer i dagligdagens situation.

 


Artiklen er udtryk for skribentens holdning og ikke redaktionelt indhold

Skriv et svar